Kandydat do Pracy

Kandydacie do pracy,

 

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest PINI POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, 99 – 300 Kutno przy ul. Wschodniej 21, adres e-mail: rodo@pinipolonia.pl. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

 

[Cel]Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji.

 

[Odbiorcy]Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów.

 

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia bieżącej rekrutacji. Przetwarzanie ich na cele innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.

 

[Prawa] Przysługuje Pani/Panaprawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie danych jest dobrowolne.

 

[Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.